Dit is de homepage van

familie De Ras

Die naam is in het jaar 1008 (jazeker, meer dan 1000 jaar geleden al!!) ontstaan in het Noord- Franse stadje Râches. Even ten zuiden daarvan werd toen, waar nu de Rue de l'Ancien Château ligt, ons familiekasteel gebouwd. Verderop kunt u daar veel meer over lezen..

Wie zijn niet met zovelen, voorzover bekend leven er 18 De Ras-sen in Nederland. En dan wonen er ook nog de nodigen in België en Frankrijk, maar daar heten ze meestal Derasse of De Rasse.
Alle tegenwoordige Nederlandse De Ras-sen stammen af van Eduard de Ras en Amelie de Ras- Crolla:

Eduard de Ras was oprichter en eerste voorzitter van gymnastiek- en schermvereniging De Eendracht in Maastricht.
In 1871 behaalde hij de graad "Meester op de degen".
Van Amelie bezitten we nog een muziekboek met daarin 15 handgeschreven Franstalige liederen met pianobegeleiding.
Het is dus aannemelijk dat zij die zelf zong en speelde.

Zij woonden op het adres Bosscherweg 43 bij Maastricht:

v.l.n.r. op de foto (uit 1923) : Antoine, Willy, Eduard, Jules, Amelie, Martin en Nathalie

Eduard de Ras bezat tot 1913 een fabriek van betonwaren in het Bosscherveld:

  Hieronder de kinderen van Eduard en Amelie, die helaas geen van allen meer in leven zijn:

 
De vier dochters, Therèse, Susanne, Nathalie en Amelie .....
(3 andere dochters, Sophie, Adéle en Irma, overleden op jeugdige leeftijd)


..en de zeven zoons, van links naar rechts:
Willy, Antoine, Jules, Theodore, Arthur, Eduard en Martin
(Willy overleed als laatste in 1987)  

Maar daar laten we het (voorlopig) bij wat de oude foto's betreft.

Wat valt er al deze site allemaal nog meer te beleven?
Om te beginnen nog veel meer informatie over de geschiedenis van onze familie.
Daarbij zijn we heel veel verschuldigd aan wijlen Bento de Ras, die helaas op 16 juni 2009 overleden is. 

Hij was het die de verbinding wist te leggen tussen onze familie en de familie Derasse in Frankijk. De geschiedenis daarvan staat beschreven in het boek van onze verre Franse neef Daniël Derasse. Een Nederlandse samenvatting van de hand van Bento vindt u op:
1008-2008: Kijk eens aan, duizend jaar verder en wij zijn er nog steeds 

Bento's bevindingen staan in zijn eigen boek:
De Ras in het Nederlands taalgebied

     Verder hoogst interessante roddels over "Maarssense tak": 

 Familie De Ras uit De Meern (v/h Maarssenbroek)

      Veel plezier!